Ciasteczka! Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Polityka cookies

main bg

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym INUSZA prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.inusza.pl

Sklep internetowy INUSZA dostępny pod adresem internetowym www.inusza.pl, prowadzony jest przez Irminę Korecką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą INUSZA Irmina Korecka, wpisaną do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez

ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5941537278, REGON 368047628.

 

Zakład produkcyjny żywności bezglutenowej mieści się przy ul. 26 kwietnia 14-16, 72-010  Police.

 

W przypadku pytań, opinii i uwag można kontaktować się telefonicznie ze sklepem internetowym www.inusza.pl w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku pod numerem 663635332 (koszt połączenia wg taryf operatorów) lub elektronicznie na adres email: kontakt@inusza.pl 


Pisemne Reklamacje oraz wszelką korespondencję należy kierować na adres email: kontakt@inusza.pl  lub adres: ul. 26 kwietnia 14-16, 72-010  Police.


 

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.inusza.pl.

 

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030 t.j.).

 

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

    a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania ze Sklepu Internetowego,

    b. warunki i zasady składania zamówień na produkty dostępne w ramach Sklepu Internetowego,

    c. warunki i zasady dostarczania zamówionych produktów Klientowi w ramach Sklepu Internetowego,

    d. warunki i zasady uiszczania opłaty przez Klienta,

    e. zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji,

    f. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje  

       się Sprzedawca,

 

4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego www.inusza.pl niezbędne są:

     a. komputer z dostępem do sieci Internet,

     b. przeglądarka internetowa z włączoną obsługą aplikacji JavaScript.

     c. minimalna rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli (zalecana 1600x1200 lub wyższa)

     d. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

 

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.inusza.pl.


6. Prezentowane na stronie Internetowej www.inusza.pl informacje na temat produktów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu Internetowego www.inusza.pl i obowiązują na terenie całej Polski.

 

7. Sprzedawca nie realizuje dostaw poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Adres dostawy może znajdować się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

8. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, treści propagujących przemoc, zniesławiających, lub naruszających dobra osobiste i inne prawa oraz dobra osób trzecich.

 

9. Produkty sprzedawane przez sklep internetowy stanowią wyłącznie bezglutenowe wyroby (zwane dalej Towarami).
 

10. Sprzedawca posiada prawo do zamieszczania Znaku „Menu bez glutenu” na Towarach na podstawie umowy z Polskim Stowarzyszeniem Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej z siedzibą przy ul. Villardczyków 8 lokal U-1, 02-793 Warszawa, REGON 140870698, NIP: 951 220 67 61, KRS: 0000273781.

 

link do strony organizacji prowadzącej program „Menu bez glutenu”: www.celiakia.pl
 

 

 

Rejestracja

1. Przeglądanie i zakup Towarów z asortymentu Sklepu Internetowego www.inusza.pl nie wymaga rejestracji (możliwy jest zakup w trybie ‘gość’).

 

2. W celu rejestracji w Sklepie internetowym www.inusza.pl, Klient określa login i hasło do swojego konta a ponadto wypełnia formularz rejestracyjny, podając:

     a. imię i nazwisko (i/lub nazwę firmy)

     b. adres e-mail

     c. numer telefonu kontaktowego

     d. adres zamieszkania lub siedziby firmy

     e. dane adresowe na które będzie dokonywana dostawa Towaru
 

Faktury wystawiane są na żądanie Klienta. W celu wystawienia faktury, Klient zobowiązany jest do podania następujących danych (o ile są inne niż te wskazane w formularz rejestracyjnym):

     f. imię i nazwisko (i/lub nazwę firmy)

     g. adres siedziby firmy

     h. numer NIP


3. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób który nie narusza praw i dóbr osób trzecich.

 

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić dokonanie zakupów w sklepie internetowym oraz realizację Zamówienia.


5. Sprzedawca potwierdza za pośrednictwem poczty e-mail prawidłowy przebieg procesu rejestracji Klienta.
 

6. Czynności rejestracyjnych Klient dokonuje jednorazowo, każde kolejne logowanie na konto Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym (Login i Hasło). Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione przez Klienta w każdej chwili po zalogowaniu się na jego konto.
 

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.
 

8. Rejestracja w Sklepie internetowym jest nieodpłatna.

 

Składanie zamówień w Sklepie Internetowym

1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez Stronę Internetową www.inusza.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 

2. Klient zamawiając Towar w Sklepie Internetowym www.inusza.pl zobowiązuje się do odbioru towaru oraz zapłacenia oznaczonej przez Sprzedawcę ceny wraz z kosztami wysyłki.

 

3. Klient zamawiając Towar w Sklepie internetowym ma do wyboru dwie metody dostawy:
    a. transport własny Inusza (na terenie Szczecina)

    b. przesyłka kurierska (na terenie Rzeczpospolitej Polskiej)

 

4. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.inusza.pl należy:

     a. założyć konto, lub skorzystać z możliwości zakupu jako „gość”

     b. wybrać produkty będące przedmiotem zamówienia

     c. określić liczbę zamawianych produktów

     d. określić sposób dostawy (patrz punkt 3)

     e. w celu dokończenia zakupów wybrać przycisk „Zapłać”

     f. wybrać sposób płatności: przelewy24, lub przelew tradycyjny


5. Sprzedawca po zapoznaniu się z zamówieniem Klienta oraz zaksięgowaniu wpłaty przesyła potwierdzenie zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta podany podczas Rejestracji.

 

Realizacja zamówień

1. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia (podając aktualne dane kontaktowe, w tym dokładny adres dostawy towaru) i zostanie zaksięgowana wpłata za zamówiony Towar oraz jego wysyłkę/dostawę.
 

2. W przypadku, gdy dane są niekompletne, lub uniemożliwiają przygotowanie przesyłki, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 

3. W dniu anulowania Zamówienia, kwota zapłacona przez Klienta zostanie w całości zwrócona odpowiednio do sposobu zapłaty, na kartę lub rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano zapłaty.
 

4. Dostawy na terenie Szczecina (Transport własny Inusza) realizowane są w poniedziałki, środy, oraz piątki. Minimalne zamówienie – 3 Produkty.
Dokładna godzina dostawy ustalana jest indywidualnie na etapie potwierdzenia zamówienia.

Wysyłka na terenie kraju (kurier) realizowana jest w poniedziałki oraz środy (kurier dostarczy paczkę odpowiednio we wtorek i czwartek). Minimalne zamówienie – 5 Produktów.
 

Transport wlasny Inusza (Szczecin)

 

Kurier

 

ZAMÓWIENIE złożone do 12:00 w:

DOSTAWA w:

 

ZAMÓWIENIE złożone do 12:00 w:

WYSYŁKA w:

poniedziałek

środa

 

poniedziałek

środa

wtorek

środa

 

wtorek

środa

środa

piątek

 

środa

poniedziałek

czwartek

piątek

 

czwartek

poniedziałek

piątek

poniedziałek

 

piątek

poniedziałek

sobota

poniedziałek

 

sobota

poniedziałek

niedziela

środa

 

niedziela

środa

ZAMÓWIENIE złożone po 12:00 w:

DOSTAWA w:

 

ZAMÓWIENIE złożone po 12:00 w:

WYSYŁKA w:

poniedziałek

środa

 

poniedziałek

środa

wtorek

piątek

 

wtorek

poniedziałek

środa

piątek

 

środa

poniedziałek

czwartek

poniedziałek

 

czwartek

poniedziałek

piątek

poniedziałek

 

piątek

poniedziałek

sobota

środa

 

sobota

środa

niedziela

środa

 

niedziela

środa


 

5. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

6. Zamówiony Towar jest dostarczany do Klienta wybraną metodą (patrz punkt 3, sekcja Składanie zamówień w Sklepie Internetowym) na adres wskazany w formularzu Zamówienia.  

 

7. Klient nie ma możliwości osobistego odbioru Towaru. Towar dostarczany jest wyłącznie metodami opisanymi w pkt. 3 sekcji Składanie zamówień w Sklepie Internetowym.
 

8. Należność za zamówiony Towar (w tym koszty przesyłki, jeśli występują) jest płatna z góry i może zostać dokonana poprzez płatność kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych „Przelewy24”, lub przelewem bankowym.

 

 

 

 

Ceny towarów oraz płatność

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym www.inusza.pl podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT (cena brutto).
 

2. Koszt dostawy:

a. Wysyłka kurierem - koszt 10zł, przy zakupach powyżej 100 złotych dostawa kurierem jest bezpłatna.

b. Transport własny INUSZA (tylko na terenie Szczecina) – dostawa jest bezpłatna.
 

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

4. Zamówienia złożone przez Klientów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia widniejących przy opisie Towaru.
 

5. Sklep Internetowy www.inusza.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego lub wycofywania towarów z oferty oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronie sklepu.
 

6. Na żądanie Klienta, do umowy sprzedaży produktów, wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury. Dokument sprzedaży zostanie załączony do zamówionych Towarów.

 

7. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym realizowane są po zaksięgowaniu wpłaty.

 

 

 

Odstąpienie od umowy oraz reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedawcy w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z Zamówieniem, a w szczególności w przypadku:
a. wad

b. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy

c. niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym Zamówieniem.
 

2. Prawo odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje klientowi niebędącemu konsumentem.


3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi będącemu konsumentem (Konsument) w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu oraz mające krótki termin przydatności do użycia (art. 38 pkt. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. [Dz.U. 2017.683 t.j.]). Tym samym Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w sytuacji gdy oświadczenie takie byłoby złożone po upływie terminu przydatności do spożycia Towaru.

 

W pozostałych przypadkach Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Zamówienia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 i 6 poniżej.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta.
 

4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 

5. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
 

6. Reklamacje mogą być złożone w dowolnej formie, w tym ustnie, za pośrednictwem przesyłki listowej, poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności:

    a. imię i nazwisko (dane firmy)
    b. adres do korespondencji
    c. datę odbioru towaru
    d. rodzaj reklamowanego towaru
    e. dokładny opis wady

    f. żądanie (roszczenie) Klienta (np. otrzymanie towaru wolnego od wad lub zwrot zapłaconej ceny)

    g. Sprzedawca wymaga dołączenia do zgłoszenia reklamacyjnego zdjęcia (w formie cyfrowej)

        obrazującego powód składanej reklamacji


7. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż 14 dni od dnia jej złożenia. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą elektroniczną bądź telefonicznie.


 

 

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U.2016.922 t.j.) jest Sprzedawca INUSZA Irmina Korecka, wpisana do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez

ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5941537278, REGON 368047628.
 

2. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U.2016.922 t.j.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 

3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu Internetowego Sprzedawcy.


4. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny.

 

5. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawiania ich, oraz żądania ich usunięcia.

 

6. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie. Udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne.

 

 

 

Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uwzględnionych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030 t.j.), ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2017.683t.j.).

 

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przesłana również na adres mailowy zarejestrowanych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według postanowień dotychczasowego Regulaminu.

Klient, który nie akceptuje Regulaminu może usunąć konto w każdym czasie.

 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.04.2018r.